Pełna oferta i informacje techniczne:
www.fusepol-silesia.pl

Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z art.  13  ust 1 i 2  niniejszym informujemy Państwa, iż:

Administrator Państwa danych osobowych:
Fusepol Silesia s.c. Grzegorz Skalski, Grzegorz Buchacz,
ul. Chorzowska 58 B,
44-100 Gliwice.

  1. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z danymi osobowymi: biuro@fusepol-silesia.pl.
  2. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa Przedstawicieli są przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt b, c, f w celu utrzymania bieżącej komunikacji z Klientami, informowania o oferowanych produktach i usługach, realizacji sprzedaży produktów i usług, prowadzenia statystyk i analiz na własne potrzeby.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, w którym operacje, transakcje sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone, a należności zapłacone oraz czas, w  którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe.
  4. Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim w związku z realizacją Państwa zamówień, w szczególności będą to: podmioty wykonujące usługi kurierskie, pocztowe, informatyczne, prawne i windykacyjne.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.
  6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu  wobec ich przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo  wniesienia skargi  do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji Państwa zamówień.